Soru

Saç Ekimi

Saç ektirmek haram mı? Allah'ın lanetlediği kullardan olur muyuz? Abdest için de bir sıkıntı var mı?

Tarih: 31.08.2022 03:59:00
Okunma: 584

Cevap

Kişinin kendi saçından yine kendisine saç ekimi ihtiyaç durumlarında caiz görülmüştür. Bu durumda abdest noktasında da bir sıkıntı olmamaktadır. Ancak bir kişinin başına başka bir insanın saçının ekimi dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuyla alakalı olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü şöyledir:

“Hz. Peygamber’in (sav) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır.[1] Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslâm âlimleri, bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir.[2]
Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.”

 

[1] Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33.

[2] Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar