Soru

Balık ve Nefis

1. Lemada balık misali bizim için neden nefse benziyor. Balık, hz. Yunus(a.s) için kurtuluş degil mi? 

Tarih: 19.03.2018 23:14:04
Okunma: 3204

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"İşte biz, Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm’ın birinci vaz‘iyetinden yüz derece daha müdhiş bir vaz‘iyetteyiz. Gecemiz, istikbâldir. İstikbâlimiz, nazar-ı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlıklı ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdân küre-i zemînimizdir ki; bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor; onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevâ-yı nefsimiz ise, hûtumuzdur; hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hût, onun hûtundan bin derece daha muzırdır. Çünki onun hûtu, yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz, yüz milyonlar senelik hayatımızın mahvına çalışıyor." (2. Lema)

Gaflet gözüyle bakılırsa gecemiz istikbaldir. Yani geleceğimiz karanlıktır. İçine düştüğümüz deniz ise dünyadır. Balık ise nefsimizdir. Çünkü balık hz. Yunus'u (as) yutmuş Onun kısa dünya hayatını tehdit ediyordu. Eğer nefsimiz bizi yutarsa bizim ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Bunun için bizim nefis balığa banzetilmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar