Soru

Ruh Da Ölümü Tadacak mı?

Ruh ve nefis farklı mı ölümü tadacak olan kim? Ruh da bir an bile olsa ölecek mi?

Tarih: 9.06.2010 19:07:00
Okunma: 8476

Cevap

Nefis, ruhun özelliklerinden biridir ve aynı değillerdir. Ayet-i Kerime'de "Bütün nefisler ölümü tadacaktır." diyor. Ruhlar da ölecektir demiyor. Zaten dinimizce insanın bedeni ölür, ruh ölmez ve ruhlar alemine giderek, kıyameti bekler. Yani ölüm ruhun bedenden çıkması demektir. Beden ölürken ruh da bunu hissederek tatmış olur.

Ruha mecazi manada, "O da bir mana da nefistir" denilecek olursa, o da ölümü acısını veya nasıl bir şey olduğunu hissederek tatmış olur.

Ruhun bundan başka bir mana ile ölümü tatması ve gerçekten ölmesi mümkün değildir. Çünkü ruh, beden gibi parçalardan oluşmuş değildir. Parçalara ayrılıp dağılması mümkün olmadığından ölmesi de mümkün değildir.

Ancak Allah'ın onu yok etmesi ile olabilir ki Allahu Teala'nın yarattığı hiç bir şeyi yokluğa göndermek gibi bir adeti yoktur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, tüm varlıkların bâkî kalacağını şöyle ifade etmiştir:

"Bâki'nin esması  bâkiyedir (Ebedî olan Allah'ın isimleri de bâkidir) ve Bâki'nin aynaları Bâki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur (yaratılmış bir bekası olur)." (3. Lema)

Yine Hz. Üstad, ruhun ölümsüzlüğünü şöyle izah eder:

"Ruhun fenası (yok olması), ya tahrib (bozma) ve inhilal (dağılma) iledir. O tahrib ve inhilal ise, vahdet  (ruhtaki birlik) yol vermez ki girsin, besatet (parçalardan oluşmaması) bırakmaz ki bozsun. Veyahut i'dam (yok etmek) iledir. İ'dam ise Cevvad-ı Mutlak'ın (sonsuz cömerd olan Allah'ın) hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu (cömerdliği) bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu  (varlık nimetini) o nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın." (29. Söz)


Yorum Yap

Yorumlar