Soru

Miras Bırakmak

Kişi kendi nesline miras bırakmak zorunda mıdır?

Tarih: 25.11.2021 06:59:25
Okunma: 160

Cevap

"Kişi hayattayken malı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir; malının bir kısmını satabilir, çocuklarına veya başkalarına bağışlayabilir, vakfedebilir ya da tasaddukta bulunabilir.
Bu itibarla, bir kişi ölmeden önce bütün mallarını veya bir kısmını kime hibe etmiş ve hibe edilen kişi bunu kabul edip teslim almış ise bu mallar, bağışlanan kişinin olur. Artık bu mallarda miras hükümleri uygulanmaz.
Şayet baba taksim yapmış fakat malları ilgililere teslim etmeden kendi yaptığı taksime göre bölüşülmesini vasiyet etmişse, bu vasiyete uyma zorunluluğu yoktur (Tirmizî, Vesâyâ, 5; Ebû Dâvud, Vesâyâ, 6). Mirasçılar isterlerse malları bu vasiyete göre, isterlerse miras hükümlerine göre bölüşürler. Bu durumda bir tek mirasçının bile itirazı dikkate alınır." (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir kimse kendi nesline miras bırakmak zorunda değildir. Fakat çocuklarını düşünmesi ve mümkünse onlara miras bırakması merhametin bir gereğidir.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar