Arama sonuçları: 474 sonuç bulundu.

Kırâat-i seb‘a, vücûh-u seb‘a ve mu‘cizât-ı seb‘a ve hakāik-i seb‘a ve erkân-ı seb‘a tabirlerine açıklık getirirmisiniz?
13. Lema Hangi tarihlerde yazıldı? Bu risalenin metodu, Üstadın risaleye verdiği kıymet ve bakışı açısı nedir?
1. Lemada "Lailahe ille ente" neden istikbale bakıyor, "subhaneke" neden dünyamıza bakıyor, "inni küntü minezzalimin" neden nefsimize bakıyor?
"Fakat bizim tabaka-i avâmın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor" cümlesini açıklar mısınız?
26. Lem'anın başında 26 Reca derken neden 16 Reca yazılmış? Ayrıca 15. Reca'nın  haşiyesinde; "Nurun telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu 15. Reca, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı." cümlesi ne anlama gekmektedir?
11. Lemanın 4. nüktesindeki misali izah eder misiniz?
Şefkat tokatlarından 2. tokadı açıklar mısınız?
18. Lem'a ne kadar mahrem ve sadece "has talebeler"in mi bilmesi gerekiyor? Neşredilmesinde sakınca var mı?
3. Lemada niçin bu Lemaya his ve zek karışmış. Aklın mizanıyla tartılmaz denmiş?
"Hazret-i Yûnus ibn-i Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâm’ın münâcâtı, en azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesîle-i icâbe-i duâdır." Neden burada salat kullanıldı. Sadece aleyhisselam degil?