Soru

18. Lema ve Mahremliği

18. Lem'a ne kadar mahrem ve sadece "has talebeler"in mi bilmesi gerekiyor? Neşredilmesinde sakınca var mı?

Tarih: 1.01.2012 12:30:58
Okunma: 8067

Cevap

Cevabı Üstadımız vermiştir. şöyleki:

" Bu Sikke-i Gaybiye risalelerini mahrem tutuyorduk. Yalnız has kardaşlarıma mahsusdu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demişdim. Fakat zabıta geldi. Adliye hesabına onları sakladığımız yerden çıkardı. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tedkik ettikten sonra iade edildi. Bize muhalif olan gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani olan insanlar gördüler. Hem bu iki defadır Isparta adliyesinin eline geçti. Başka risalelerle beraber almışlardı. Hiç bir itiraz edilmeden geri verildi. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş. Ve madem Risale-i Nurun ehemmiyetini isbat edip şakirtlerini şevke getiriyor. Kuvve-i maneviyelerini ziyadeleştiriyor. Elbette Medresetüzzehra erkanlarının neşrine karar vermelerine ben de iştirak ederim.                                                                            Saiden-nursi

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuası, Osmanlıca 1. sahife)


Yorum Yap

Yorumlar

Teşekkür ederim, Allah sizlerin gayretleriyle gayretlenmeyi, incelikleri anlamayı ve daha bir çok güzelliğe ulaşmayı nasip etsin.
Gönderen: İLİM İRFAN
Tarih: 4.01.2012 16:05:07