Soru

Allah'ı ve Melekleri Sevdiğimizi Nasıl Anlarız?

Allah'ı ve Melekleri sevdiğimizi nasıl anlarız? Kısaca izah eder misiniz?

Tarih: 15.03.2023 02:15:41

Cevap

Melekler gözle görülmeyen, nurdan yaratılmış yüce ve şerefli varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz (sav); Melekler nurdan yaratılmışlardır.”[1] hadisiyle bu hakikate işaret etmiştir.

Meleklere iman, imanın altı şartından biridir. Çünkü imanın en temelinde Allah’a iman vardır. Sonra Allah’ın bir elçi melekle insanlara kitap göndermesi vardır. Daha sonra elçi meleğini, insanlardan seçtiği bazı peygambere göndermesi vardır.

Yani bizler “1- Allah’a, 2- Meleklere, 3- Kitaplara, 4- Peygamberlere, 5- Ahiret gününe ve 6- Kadere inandık” derken bir sıra takip etmiş oluyoruz.

Görüldüğü gibi iman hakikatlerinin sıralanmasında melek hakikatine inanmak Allah’a imandan hemen sonra gelmektedir. Kur’ân’da da Bakara 185 ve Nisa 136. âyetlerinde, iman esasları bu şekilde sıralanmış ve “Âmentü” de bu sıraya göredir.

Bundan başka şunları da ilave edebiliriz: Kur’ân’ın pek çok âyetinde meleklerden bahsedilmektedir. Kur’ân; bir melek olan Cebrail (as) aracılığıyla indirilmiştir. İnsan bu dünyada imtihan olmaktadır. Bu imtihanın hesap kayıtları, iki omuzumuzdaki 
melekler tarafından kaydedilmektedir. Ana rahmine ruhumuz bir melek tarafından getirilmektedir. Ölürken ruhumuz ölüm meleği tarafından alınmaktadır. Her nerede olursak olalım yanımızda rahmet melekleri ve koruyucu melekler bulunmaktadır. Kıyamet, İsrafil (as)’ın Sur’a üfürmesiyle kopacak ve Sur’a ikinci kez üfürmesiyle bütün âlem ve insanlık yeniden dirilecektir.
Bundan başka Allah'ın emri ve izni ile; rüzgârları estiren, yağmurları yağdıran, kâinatta hâkim yaratılış kanunlarının takibinden sorumlu melekler vardır. Üstelik gerek yeryüzü ve gerekse yedi kat semavâtın tamamı meleklerle doldurulmuş ve her an Allah’ın sanatlarını tefekkür etmekte ve sürekli zikir ve ibadetle meşguldürler. Bu hakikatler, Müslümanlar için meleklerin varlığına iman etmenin ve melekleri sevmenin en önemli sebepleridir.

Görüldüğü üzere, yukarıda saydığımız meseleler dinimizin en temel meseleleridir ve hepsinde de meleklere iman gerekmektedir. Ana hatlarıyla izah ettiğimiz bu hakikatlerin idrakinde olmak elbette Meleklere imanı ve onlara sevgimizi netice vermektedir.

Sitemizde meleklerle alakalı çok sayıda izah bulunmaktadır. Onlardan istifade edebilirsiniz.

Ayrıca Allah sevgisi için lütfen bakınız;

https://risale.online/search?q=allah+sevgisi

https://risale.online/soru-cevap/allah-sevgisi


[1] Müslim, Zühd-10.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar