Soru

13. Lema Hakkında Bilgi

13. Lema Hangi tarihlerde yazıldı? Bu risalenin metodu, Üstadın risaleye verdiği kıymet ve bakışı açısı nedir?

Tarih: 21.10.2019 00:05:23
Okunma: 5265

Cevap

13. Lema Hikmetül İztiaze Risalesi 1933-1934 yıllarında Barla'da telif edilmiştir.

Bu risalede üstadımızın metodu ekseriyetle sual ve cevap tarzında olmuştur. 

Bu risalede "Şeytandan Allah'a sığınma nasıl olur?" "bu mesele nasıl anlaşılabilir?" "hakikati nedir?" gibi yirmiye yakın sual vardır.

Üstadımızın bu risaleye verdiği kıymete gelince;

13. Lema'nın sonunda Üstadımız bir misal veriyor:

"Bir saray var. Yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapının açılmasıyla, o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez!

İşte hakāik-i îmâniye, o saraydır. Herbir delil, bir anahtardır; isbat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla, o hakāik-i îmâniyeden vazgeçilmez ve inkâr edilemez. Şeytan ise, bazı esbâba binâen, ya gaflet veya cehâlet vâsıtasıyla, kapalı kalmış bir kapıyı gösterir; isbat edici bütün delilleri nazardan iskāt ediyor. “İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, belki içinde bir şey yoktur” der, kandırır.

İşte ey şeytanın desîselerine mübtelâ olan bîçâre insan! Hayat-ı dîniye ve hayat-ı şahsiye ve hayat-ı ictimâiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-i fikir ve istikamet-i nazar ve selâmet-i kalb istersen, muhkemât-ı Kur’âniyenin mîzânlarıyla ve sünnet-i seniyenin terâzileriyle a‘mâl ve hâtırâtını tart! Ve Kur’ân’ı ve sünnet-i seniyeyi dâimâ rehber yap! اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ de! Cenâb-ı Hakk’a ilticâda bulun!"

"İşte bu on üç işaret, on üç anahtardır. Nas suresinin hısn-ı hasîninin ve kal‘a-i metîninin kapısını, o on üç anahtarla aç, gir, selâmeti bul!"

Üstadımız 13. Lemada geçen 13 adet işareti "Nas" suresinin sağlam kalesinin anahtarları olarak kabul ediyor. Aynı zamanda şeytan ve şeytanın yardımcılarının İslamiyettte kapalı olarak göstermeye çalıştıkları anlaşılması zor olan birçok kapıyı güzelce açıp o noktada akılları ve kalpleri ikna ettiğini ifade dediyor.Yorum Yap

Yorumlar