Soru

26. Lem'a Neden 16 Reca

26. Lem'anın başında 26 Reca derken neden 16 Reca yazılmış? Ayrıca 15. Reca'nın  haşiyesinde; "Nurun telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu 15. Reca, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı." cümlesi ne anlama gekmektedir?

Tarih: 28.07.2010 11:24:01
Okunma: 6685

Cevap

Hastalar Risalesi 25. Lem'a olup 25 Deva'dan oluştuğu gibi, Hz Üstad İhtiyarlar Risalesi adındaki 26. Lem'anın da 26 Reca'dan oluşmasını başlangıçta murad etmiş veya öyle nasib olacağını ummuş. Fakat daha sonra 16 Reca nasib olmuştur.

Bilindiği gibi Bediüzzaman Hazretleri risaleleri kalbine gelen ilhamlarla yazmıştır. Bunu pek çok yerlerde ifade eder: Mesela:

"Maatteessüf şimdilik sünuhattan (kalbe gelen ilhamlardan) başka ilmî mesail (meseleler) ile iştigalime  (meşgul olmama) mani bazı haller var. Onun için sualinize göre cevab veremiyorum. Eğer sünuhat-ı kalbiye olsa, bilmecburiye meşgul oluyorum. Bazan suallere, sünuhat tevafuk ettiği (denk geldiği) için cevab verilir..." (14. Lem'a)

Diğer bir yerde de şöyle der:

"Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'ân'ın bâhir bir bürhanı (açık bir delili) ve kuvvetli bir tefsiri ve ...o mâden-i ilm-i hakikattan mülhem (hakikat ilminin madeni olan Kur'an'dan ilhamen yazılmış) ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesi olduğundan..." (1. Şua)

Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere risaleler ilham gelince yazılır ve ilham olmadığı zamanlarda  ise Hazret-i Üstad ilmi meseleler yazmaktan manen men edilirdi.

Öyleyse Hz. Üstad'ın (bu mevzuda) ilhamın kesilmesi sebebiyle 16 Reca ile yetindiğini söyleyebiliriz.

İlk 14 Reca 1934 ya da 35 yılında Isparta'da yazılmış ve son iki Reca ise uzun bir aradan sonra, Risale-i Nur'un telifinin sona erdiği 1949'dan iki sene sonra 1951'de Emirdağ, ya da Isparta'da yazılmıştır.

Bu iki Reca da muhakkak, bu konuda gelen yeni ilhamlara binaen ilave edilmiştir. Hazret-i Üstad bu son iki Reca'nın ilham olunmasındaki hikmeti haşiyede beyan etmiştir.

Yani 26. Lem'a yazılmaya başlandığında niyet edildiği gibi, bir gün gelecek ve 26. Lem'a, bir Nur Talebesi tarafından 26 Reca'ya tamamlanacaktır. Bunu yapacak kişi de son iki Reca'daki anlatılan tarzdan yola çıkarak kalan Recaları telif edecektir inşaallah. Zaten son iki Reca'ya dikkat edildiğinde evvelkilerden farklı olduğu görülür.


Yorum Yap

Yorumlar