Arama sonuçları: 209 sonuç bulundu.

Nefis ve nefsin mertebeleri nelerdir?
Nefis insanın neresinde bulunur? Nefsin karşılığı var mıdır? Yani şeytanın müracaat kapısı ise, nefis meleklerin rahmet yönünden bize yaklaştığı yer de nefis midir?
İnsan cennete veya cehenneme giderse nefis te onunla birlikte mi gidecektir. Yoksa nefis cehenneme mi gidecektir?
Nefsimi nasıl dizginlerim, neler yapmalıyım?
Nefis hep kötü olanı mı ister? Namaz kılmayı bazen istemeyiz. Bu istek nefisten mi gelir şeytandan mı? Risalelerde namazın ehemmiyeti nasıl anlatılmıştır?
“Arkadaş! Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıdları birbirinden tevlid eder. Ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder. Meselâ güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Fakat senin elin ona yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır: Biri kurb, diğeri bu'd. Eğer senin ondan baîd olduğun cihetle "O bana tesir edemez...
Acz elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâl’e verir. Halbuki en keskin tarîk olan aşk, nefsinden elini çeker, fakat ma‘şûk-u mecâzîye yapışır. Onun zevâlini bulduktan sonra Mahbûb-u Hakîkî’ye gider. Yukardaki yeri izah eder misiniz?
1. Lemada balık misali bizim için neden nefse benziyor. Balık, hz. Yunus(a.s) için kurtuluş degil mi? 
"Düşman istersen nefis yeter" cümlesini açıklar mısız?
Ene ve nefis aynı şey midir?