Soru

Yüzünü Göğe Çevirmek

(Ey habîbim!) Yüzünün göğe çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Artık seni, hoşnûd olacağın bir kıbleye elbette döndüreceğiz; bundan sonra yüzünü Mescid-i Harâm tarafına (Kâ'be'ye) çevir! (Ey mü'minler!) O hâlde (siz de) nerede olsanız, artık (namazda)yüzünüzü onun tarafına çevirin! 

Bu ayette geçen yüzünü göğe çevirmek terimi hangi manada anlaşımalıdır? Peygamber efendimiz dua ederken yukarı bakıyor muydu? 

Tarih: 27.07.2020 12:44:39
Okunma: 1637

Cevap

Ayet-i Kerimede dua ederken diye bir ifade kullanılmamıştır. Ayette “Yüzünün göğe çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz” buyrulmuştur. Cebrail (AS)  vahiy getirirken sema tarafından gelirdi. Peygamberimiz (as) da ayette buyrulduğu gibi Kıblenin Kabeye doğru olmasını arzu etmekteydi. Bunun için de vahyin gelmesini bekliyordu. Sema tarafına dünüp durması vahiy meleği olan Cebrail (AS) ın gelmesini beklediği içindir.


Yorum Yap

Yorumlar