Soru

Sekine ve 6 İsim

6 isim ve 19 ayetten oluşan sekine ile ilgili olarak üstadın bu virdini hiç bırakmadan okumaya devam ettiğini okumuştum. Sekine ve başında bulunan 6 isim ile ilgili olarak üstadın veya hz Ali gibi başka büyüklerin bizlerin de okumasına yönelik bir tavsiyeleri varmıdır ? Eğer bize tavsiye edilmişse fazilet olarak sekineyi hangi niyetle okumalıyız ? 

Tarih: 27.12.2011 23:22:32
Okunma: 6010

Cevap

Sekine 6 isimden oluşmaktadır. Altındaki korunmaya ait 19 ayeti Bediüzzaman hazretleri eklemiştir. Bediüzzaman hazretlerinin şerlerden ve fitnelerden korunmasına bir vesile olmuştur. Bütün şerlerden ve fitnelerden muhafaza niyet edilebilir. Sekinenin bu hususiyeti ise umumidir. Buna delil ise Bediüzzaman hazretlerinin bütün cevşeni talebelerine okutmasıdır. 

Sekineye dair Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında geçen yerler şöyledir:

"Yani kim inayet-i İlahiyeye mazhar ise, hazreti Cebrail'in tabiriyle bu sekine-i kudsiye olan ism-i azamı Cenabı Hak ona hediye eder.Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden kurtarır."

"O zamana yetişen ve alimlerden olan insan! Cenabı Hak'tan o fitnenin şerrinden muhafaza için sana ders verdiğim ismi azamla dua et."

" Kim inayete mazhar ise o ahir zamanın fitnelerinden bu altı ismi verdiğim ders tarzında vird edenler mahfuz kalır."

" Evet biz hocamızdan anlamışız ki, on üç sene evvel hazreti Ali Radıyallahu anhın bu kasidesini sırrını bilmeden yedi sene evvel bu altı ismi İmam-ı Gazali'den ders alarak kendine vird etmiş. Hem bütün virdleri tebeddül ve tahavvül ettiği (değiştiği) halde bu sekine tabir edilen altı isme hazreti Ali radıyallahu anhın verdiği ders tarzında mütemadiyen terk etmeden devam etmiş. Bu tarzda devam edenleri hiç işitmemişiz. 

Hem hilaf-ı adet bir tarzda yirmi sene zarfında yirmi fitne-i azimeye düştüğü gibi tesirli bir surette hayat-ı ictimaiye-i İslamiyeye karıştığı halde harika bir mahfuziyet altında olduğunu gözümüzle gördüğümüzden hazreti Ali radıyallahu anhın ahir zamandaki hitab ettiği dostları içinde bilhassa ona ruy-i iltifatı olduğunu his ediyoruz."(18. Lema)


Yorum Yap

Yorumlar