Soru

Şiilik

Şiilik hak mıdır.? Şiilik bir mezhep midir.?

Tarih: 28.03.2011 20:41:40
Okunma: 5789

Cevap

Kelam ve mezhebler tarihinde “Hz. Ali(ra) taraftarları”, “Hz. Peygamberin(sav) vefatından sonra devlet başkanlığının Hz. Ali(ra) ve onun nesline aid olduğunu benimseyen grupların oluşturduğu mezheb” diye tanımlanır. İslam mezhepleri:

 a) İtikadî

b)Amelî (fıkhî)

c) Siyasi şeklinde üçe ayrılır. Şiilik üçüncü grup içinde yer alır. Şiiliğin hareket noktası devlet başkanlığıdır. Kendi içlerinde birçok alt gruba ayrılmıştır. Bunlar arasında en çok taraftar toplayıp varlığını, günümüze kadar sürdürebilen İsnâaşeriye imamiyesidir.

Ehl-i sünnet alimlerine göre mutedil Şiiliği temsil eden İsnâaşeriye ve Zeydiye İslamın geniş dairesi içinde yer alır ve Müslüman muamelesi görür. (topaloğlu Bekir, çelebi İlyas, Kelam Terimleri Sözlüğü, isam yayınları)

Bediüzzaman hazretleri dördüncü lemada Şiiliğin iki temel gruba ayrıldığını birisinin velayet(tarikat) mesleğini takip ettiğini diğerinin ise siyaset yolundan gittiğini belirtmektedir.

Velayet yolunu takip eden Şiilerin hulefa-yı raşidini kötülememek ve düşmanlık beslememek, İslamın temel esaslarına zıt olmamak şartıyla hilafet düşüncelerinde mazur olabileceklerini söyler.

Siyaset mesleğini takip edenlerde ise genellikle siyasi çekişmeler, düşmanlıklar araya girmesinden dolayı mazur olmadıklarını ifade eder.


Yorum Yap

Yorumlar