Soru

Muhakemât Eserinin Başındaki Sekiz Emir İle Üç Hakikat

Muhakematın başında geçen 8 emir ve 3 hakikat nedir? Kısaca maddeler halinde sayar mısınız?

Tarih: 17.11.2023 22:10:40

Cevap

Muhakemat isimli eserinde Hz. Üstad, geçmişte İslâmiyet'in bütün dünyaya yayılmasına mani olan sekiz engelden bahseder. Bunların beşinin ecnebilerden üçünün Müslümanlardan kaynaklandığını ifade eder. Hz. Üstad Hutbe-i Şamiye isimli eserinde de bu manilerden  bahseder.

Ecnebilerden kaynaklanan beş mani şunlardır:

1- Ecnebilerin cehli (cahillikleri)

2- Ecnebilerin o zamandaki vahşetleri (vahşi olmaları)

3- Ecnebilerin dinlerine taassubları (dinlerine körü körüne bağlılıkları)

4- Hristiyan papazlarının ve ruhanî reislerinin tahakkümleri (Hristiyanlar üzerindeki baskıları)

5- Hırıstıyanların bu ruhani reisleri ve papazları körü körüne taklit etmeleri.

Geçmişte İslâmiyet'in bütün yeryüzüne yayılmasına engel olan bizdeki üç sebep ise şunlardır:

1- Bizdeki istibdad (baskı).

2- Şeriata uymamaktan kaynaklanan kötü ahlâkımız.

3- En birinci sebep ise; fenni ilimlerdeki müsbet bazı gelişmelerin İslâmî bazı hakikatların zahiri manalarına muhalif ve karşı olduğu sanılması.

Hz. Üstad geçmişte İslamiyetin yeryüzüne tamamen yayılmasına mani olan bu sekiz sebebi üç kuvvetin inşallah yarım asır sonra darmadağınık edeceğini ve İslâmiyet'in bütün yeryüzüne hakim olacağını söyler.

Bu üç hakikat şunlardır:

1- Hakikatı araştırma meyli.

2- İnsaniyyete olan muhabbet.

3- İnsaf düsturunun hakim olması.

Bu üç hakikat fen, hakiki marifet ve medeniyyetin güzellikleriyle mezc olup o sekiz engeli ortadan kaldıracak inşallah.


Yorum Yap

Yorumlar