Soru

Meleklerdeki Makam

Melekler potansiyel olarak aynı yaratılıp mı biri diğerinin önüne geçti. Yoksa makamları sabit midir? Tedenni cihetinden değil terakki cihetinden soruyorum. Terakki ettirmek Allah'ın şanından değil midir?

 

Tarih: 21.05.2020 18:15:48
Okunma: 2453

Cevap

Melekler imtihana tabi değildir. Bundan dolayı muti varlıklardır. Bizler gibi nefis taşımadıkları için şerre meyilleri yoktur. Kendilerine Allah (C.C) tarafından hangi vazife verildiyse onu yaparlar. Onun için makamları değişmez.

Ayet-i Kerimede “(Melekler derler ki:) “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.” [1] buyrulur.

Bediüzzaman Hazretleri de “Melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; makamları sabittir, tebeddül etmez.”[2] Buyurur. Bunun içindir ki Cebrail(as) Mikail (as) gibi melekler de o makamlarıyla yaratıldılar.

Nasıl ki, camidat, bitkiler ve hayvanlarda imtihan edilmedikleri için makamları sabittir. Meleklerin de imtihan edilmedikleri için makamları sabittir... Fakat kendilerine ait vazifeleri yapmaları onlar için bir terakki ve bir kemaldir.

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/meleklerin-ozellikleri

 

[1] Saffat, 37/164.      

[2] Mektubat, 43, Bediüzzaman,Said Nursi


Yorum Yap

Yorumlar