Soru

Zaruret Durumlarında Farklı Mezheplerin Taklit Edilmesi

Maliki mezhebinde necaseti temizlemenin sünnet olduğunu söyleyen bir görüş olduğunu okudum. Bunun doğruluğu nedir? Necaset konusunda vesveseli bir insan maliki mezhebini taklit edebilir mi?

Tarih: 10.04.2023 13:29:26
Okunma: 265

Cevap

Maddî ve mânevî temizlik namaz gibi ibadetlerin ifası için farzdır. Necâsetten tahâret hemen bütün İslâm âlimlerine göre namazın geçerlilik şartlarındandır. Mâlikî mezhebinde meşhur görüş, necâsetten tahâretin sünnet-i müekkede olduğu yönündedir. [1]

Vesveseli durumlarda ve zarurete binaen Maliki mezhebindeki bu fetvaya göre amel edilerek ibadet edilebilir.

Ancak bilerek ve gücü yettiği halde necâsetten tahâreti terk etmenin, namazı geçersiz kılacağı (tahâretin şart olduğu) belirtilir.[2]

Bir mezhep içinde olan kişi, diğer mezhepleri ihtiyaç ve zaruret halinde taklid edebilir. Âlimler demişler ki; "Zaruret olmadan kendi mezhebinde ağır gelen bir ibadetten kurtulmak gayesiyle o konuda başka bir mezhebi taklit etmek fısktır. Bir ibadeti yapabilmek gayesiyle başka mezhebi taklid ise takvadır" demişlerdir. [3]


[1] Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Taharet, Sh 383

[2] Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Taharet, Sh 383

[3] İstikamet yolu, Zakir Çetin, sh.19


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar