Soru

Namaz Tesbihatında Geçen İki Dua

Hayrat Neşriyatın "Namaz Tesbihatı" kitabındaki Dua-yı İsm-i Azam ve Dua-yı Tercümanı İsmi Azam  duasını veya tesbihatını yapmak sünnet midir? Yoksa Bediüzaman hazretlerinin yaptığı bir tesbihatı mıdır?

Tarih: 2.03.2012 20:47:34
Okunma: 8609

Cevap

Namazdan sonra Ayet'el-kürsi okumak, 33 er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahuekber demek, dua etmek, Allah'ı zikretmek sünnettir.

Namaz Tesbihatı kitabında olanlar da Üstad Bediüzzamanın Kuran ve sünnetten istifadeyle tertip ettiği ve talebelerine tavsiye ettiği zikir ve dualardır.

Şöyleki:

Peygamberimize salat u selam okumak sünnettir. Bunun belli bir zamanı yoktur. Üstadımız her namazdan sonra bazı salavatları (ki pek çok evliyanın devam ettiği salavatlardır) bu tesbihata koymuştur.

Dua-yı İsm-i Azam olan ve Ya cemilü Ya Allah ile başlayan kısım Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi hazretlerinin Mecmuat'ül-ahzab isimli kitabında vardır. Allah'ın peygamberimize ve ümmetine bir hediyesi olarak geçtiği rivayet edilir. Bu cihetle bu zikir Peugamberimiz (sav)'in okuduğu bir zikirdir.

Dua-yı Tercümanı İsm-i Azam hakkında bulabildiğimiz herhangi bir rivayet yoktur. Fakat Üstad söz konusu namaz tesbihatının Peygamber Efendimiz'e dayandığına şöyle işaret eder:

"Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye'nin (asm) bir evradıdır (zikridir). O noktadan ehemmiyeti büyüktür." (Kastamonu Lahikası, s. 103)

Kuran'da:

"En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır." (A'raf, 180) buyrulur.

Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte ve Allah’a o isimlerle dua etmemiz emrolunmaktadır. Hadis-i şerifte “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Onları ezberleyen muhakkak cennete girer” buyurulmuştur. Ancak hadiste tahdit yoktur. Allah’ın isimleri sadece doksan dokuzdan ibaret değildir, başka isimleri de vardır.

Üstad Bediüzzaman hazretleri bu ayete ittibaen Allah'ın isimlerini zikir ve dua olarak talebelerine tavsiye etmiştir.

Dua-yı Tercümanı İsmi Azam Cenabı hakkın isimleriyle Allah'a yapılan bir dua ve zikirdir.


Yorum Yap

Yorumlar