Soru

Sünnetin Kısımları

Peygamberimiz (asm)’ın sünnetleri kaç kısımdır?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 7781

Cevap

İslam âlimleri, Peygamberimizin sünnetlerini üç gruba ayırmışlardır. Bunlar ise:

Kavlî (sözlü), fiilî (uygulamalı) ve takrirî sünnetlerdir.

Kavli Sünnet: Peygamberimizin bize ulaşan bütün sözleri bu çeşit sünnetin içine girmektedir. Sünnetin bu çeşidi aynı zamanda “hadis” diye de adlandırılmıştır.

Fiili Sünnet: Peygamberimizin bütün fiil ve hareket tarzları bu çeşit sünneti oluşturur. Fiili sünnetler peygamberimizi gören o hadiseye şahit olan sahabeler yoluyla nakledilir.

Takriri Sünnet: Peygamberimizin huzurunda başkaları tarafından söylenen sözleri, işlenen işleri veya kendisine ulaşan haberleri sükût ile karşılayıp, yasaklamayarak hoş karşıladığı hallerdir.


Yorum Yap

Yorumlar