Soru

Namaz Tesbihatı

Namazlardan sonra neden otuz üçer defa Subhanallah, Elhamdulillah ve Allahüekber diyoruz?

Tarih: 8.05.2010 09:58:54
Okunma: 7154

Cevap

Bu suale Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle cevap veriyor:

"Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih (sübhanallah diyerek kusurlardan beridir demek) ve ta'zim (Allahu ekber diyerek Allah en büyüktür demek) ve şükürdür (elhamdülillah diyerek nimetlerinden dolayı övmektir). 

Yani, celaline (Allah'ın büyüklüğüne) karşı kavlen (sözle) ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek (kusurlardan beri görmek). 

Hem kemaline (yüksek sıfatlarına) karşı, lafzan (sözle) ve amelen (işle) "Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek (büyüklemek). 

Hem cemaline (güzelliğine) karşı, kalben ve lisanen (dille) ve bedenen "Elhamdülillah" (övgü ancak Allah'ındır) deyip şükretmektir.

Demek tesbih (sübhanallah) ve tekbir (Allahu ekber) ve hamd (elhamdülillah), namazın çekirdekleri hükmündedirler.

Ondandır ki, namazın harekât (hareketleri) ve ezkârında (zikirlerinde) bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar.

Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid  (desteklemek) ve takviye için şu kelimat-ı mübareke (mübarek kelimeler), otuzüç defa tekrar edilir." (9. Söz)


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar

Namazlardan sonra otuz üçer defa Subhanallah, Elhamdulillah ve Allahüekber dememizin kaynağı şu hadis-i şeriftir: "Kim her namazın arkasından otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa Allahü ekber derse, ki bunların hepsi doksan dokuzdur, sonra yüzüncüsünde "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir" diyerek tamamlarsa, denizlerin köpükleri kadar dahi olsa günahları bağışlanır.” Müslim
Gönderen: BAHATTİN DOĞAN
Tarih: 21.05.2010 22:45:16