Soru

Sekiz İsim-i Azam

8. Mektubda Üstadımız güneşin sekiz ism-i azamın tecellisine mazhar olduğunu söylüyor. Buradaki sekiz isim nelerdir?

Tarih: 11.11.2011 18:03:33
Okunma: 5676

Cevap

Üstadımız bu sekiz ismin hangisi olduğunu başka yerlerde açıklamıyor. Fakat belki şöyle mütalaa edilebilir.

Barla Lahikası'nda, "ism-i Rahman madem çoklara nisbeten ism-i a'zam vazifesini görüyor." demektedir. Sekizinci mektubda, "Rahman ve Rahim isimlerini öyle bir nur-u a'zam görüyorum ki, bütün kâinatı ihata eder" diyerek birlikte zikrediyor.

18. ve 30. Lem'a Risalelerinde ise ism-i azamın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddüs isimleri olarak altı tane olduğunu söyler. Bu altı isme Rahman ve Rahim isimlerini ilave edersek Üstad Hazretleri'nin güneşin mazhar olduğu sekiz isimi azamla bahsi geçen sekiz ismi kasd ettiği anlaşılmış olur. (Allahu A'lem)


Yorum Yap

Yorumlar