Soru

İktisad, Kanaat, İsraf, Cimrilik ve Tebzir

İktisad, kanaat, israf, cimrilik, tebzir bunları açıklayıp arasındaki farkları izah eder misiniz?

Tarih: 7.11.2016 14:22:25
Okunma: 4137

Cevap

İktisad: Haddi aşmama, aşırı gitmeme, orta yollu itidalli hareket, tasarruf etme, gelir ve gideri idâreli kullanma, tutumlu olma manalarına gelir. Bir şeyi kasdı ve gayesi üzere kullanmak olup israfın zıddıdır. İktisadlı kimse lazım olduğu yere lazım olduğu kadar harcama yapar. İsraf etmez ve yerli yerince hareket eder. 

Kanaat: Elindekinden hoşnut olup fazlasını istememe, kısmetine, kendisine verilene râzı olma, az şeyle yetinme gibi manalara gelir.

Bir kimse, kendisine düşeni yapar, tedbirini alır. Bu şekilde fiili duasını yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakıp tevekkül eder. Bundan sonra Allah'ın verdiğine razı olmak kanaattır.

İsraf: Gereksiz yere harcama, boşuna sarfetme, lüzûmundan fazla harcama, savurganlık manalarına gelir. İktisadın zıddıdır.

Cimrilik: Paraya ve mala aşırı düşkünlüğü yüzünden elindekini gerektiği gibi harcamama, pintilik, hasislik, nekeslik manalarına gelir. Cimri kimse, paraya olan düşkünlüğünden dolayı kendine, ailesine ve muhtaçlara dahi harcamaktan kaçınır. Yani lüzumlu yerlere dahi harcamaz. İktisaddan bu manada ayrılır. 

Tebzir: Bol bol ve gereksiz yere saçıp savurma, israf etme manalarına gelir. İsrafla aynı manada denilebilir.


Yorum Yap

Yorumlar