Soru

Amelde Riya Olur mu?

Çalıştığımız kurumda bir iki sene öncesine kadar namaz kılınması çok kötü karşılanırken şimdi bazı değişiklikler sonucu namaz kılan insanların iyi makam ve mevkilerde görevlendirilmesi söz konusu. Bu sene namaza baslamayı planlayan arkadaşlarıma bir takım mufsid kimseler namaz kılarsanız insanların gözünde riyakar olursunuz diyerek onları namaz kılmaktan alıkoyuyorlar. Arkadaşlarıma ne cevap vermeliyim?

Tarih: 6.12.2013 15:56:31
Okunma: 3850

Cevap

İnsanlar ne der diye bir şey yapmak veya bir şeyi terk etmek riyadır. Bu yüzden ne yaparsak ve neyi terk edersek Allah için olmalıdır. Namaz da Allah emrettiği için kılınır. Karşılığında Allah'ın rızası beklenir. Bundan dolayı başkaları riyakar diyecek diye namaz terk edilmemelidir.

Bir ayette Cenabı Hkk şöyle buyurmaktadır:

"Ey îmân edenler! Sizden kim dî­ninden dönerse (bilsin ki), Allah ileride (on­ların yerine) öyle bir kavim getirir ki, (O) onları sever; ve (onlar da) O’nu se­ver­ler; (o bahtiyâr insanlar) mü’­min­lere karşı alçak gönüllü, kâfir­le­re kar­şı şiddetlidirler! Allah yolunda ci­hâd ederler ve hiçbir dil uza­tanın kınamasından korkmazlar!
İşte bu, Allah’ın bir ihsânıdır ki, onu (kendi lüt­fundan rızâsına yönelen kul­la­rın­dan)dilediğine verir. Çünki Allah, Vâsi‘ (ihsânı bol olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir." (Maide, 54)

Peygamberimiz (s.a.v) sahabelerden biat alırken çok zaman hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere biat almıştır.

İhlasın birinci düsturu şöyledir:

"Amelinizde rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer o râzı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Eğer o kabûl etse, bütün halk reddetse, te’sîri yok. O râzı olduktan ve kabûl ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktizâ ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabûl ettirir, onları da râzı eder."


Yorum Yap

Yorumlar

Allah razi olsun
Gönderen: DDDD DDDKAS
Tarih: 10.12.2013 14:57:25