Soru

Lanetlenen Günahın Affı

Hadislerde lanetlenen büyük bir günahı işleyenin affı mümkün müdür? Yoksa lanetlendiği için kurtuluşu yok mudur?

Tarih: 2.05.2009 00:00:00
Okunma: 3536

Cevap

Hadislerdeki lanet ifadeleri, söz konusu günahın çirkinliğini göstermek ve yapılmaktan korkutmak içindir. Lanetin gerçekleşmesi ise, tevbe edilmemesi ve affedilmemesi şartına bağlıdır.

Allahu Teâlâ Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Zümer, 53)

Bu ayette açıkça, Allah bütün günahları affeder, ümitsizliğe düşmeyin diyor. Meşhur müfessir Fahreddin-i Razi Hazretleri tefsirinde bu ayet için şöyle demiştir:

"Allah bütün günahları bağışlar buyurmuştur ki bu, O'nun, mü'minlerden sâdır olan günahların hepsini bağışlayıcı olmasını gerektirir. Bizim anlatmak istediğimiz de budur.”

Son olarak şirk ve küfür, bütün günahların en büyüğüdür. Allah tevbe edilince onu dahi bağışlıyor. Diğer günahları da samimi bir tevbe olursa elbette bağışlar. Allah’ın sonsuz merhameti var. Ümitsizlik doğru değildir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar