Soru

Şapka

Şapka hakkında ayet veya hadis var mıdır? Şapka giymenin caiz olmaması neye binaendir?

Tarih: 15.05.2009 00:00:00
Okunma: 4410

Cevap

Peygamberimiz sav “Kim bir kavme benzerse o onlardandır” (Ebu Davud) buyurmuştur. Alimler bu hadise dayanarak “Mecusilerin şapkasını giyen kafir olur” demişlerdir. (Aliyyül Kari. Fıkhı Ekber Şerhi. S.469. çağrı y. 1979. ist.) Hristiyan veya Yahudilerin de Mecusilerden farkı yoktur.

5. Şuada, "deccalın alnında 'bu kafirdir' yazılıdır" hadisinin tevilinin başa şapka giyilmesiyle ortaya çıktığına dair beyanlar, işi bilenler açısından hadis-i şeriften üstü örtülü bir delil sayılır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar