Soru

Nur Talebesinin Zikirleri

Bir Risale-i Nur talebesinin zikirleri neler olmalıdır? Üstadımız günlük olarak ne okumamızı istemiştir?

Tarih: 26.01.2022 23:05:52
Okunma: 2704

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri "Şu kısa tarikin evrâdı, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, namazı tâdil-i erkânla kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.” (Sözler, On Yedinci Söz, Zeyl, s.86).  Buyurmuştur. Buradaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi Risale-i Nur mesleğinin evradı; sünnete uymak, farzları işlemek, büyük günahları terk etmek, özellikle de beş vakit namazı tadil-i erkan ile (rükunların hakkını vererek) kılıp arkasındaki tesbihatı yapmak olarak zikredilmiştir.

Risale-i Nur mesleğinde nur talebesi olmanın şartları arasında sayısal olarak bir vird ya da zikir şekli yoktur. Ancak üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerine yapılmasını güçlü bir şekilde tavsiye ettiği büyük zatların da okuduğu büyük Cevşen diye tabir ettiğimiz Hizbü'l-Hakaik, Delail-i Nur vb. tarzında sıklıkla okuduğu evradlar vardır. Elbette ki Risale-i Nur'a talebe olmaya çalışanların bir farkı da üstadlarına ciddi şekilde benzemeye çalışmak olduğundan evrad ve ezkar cihetiyle de benzemeye çalışmalarıdır.

Her ne kadar talebelik şartı için sayısal olarak evrad okunması şart koşulmamış olsa bile bazı duaların tesirleri için şifre misal belli sayı ile okunması da önemlidir. Bazı risalelerden de anladığımız kadarıyla örnek olarak Dördüncü Şua’nın başında geçen Sevgili üstadımızın günde beş yüz defa Hasbünallahü ve ni’mel vekil okuması, Birinci Lem’anın başındaki ayetlerin ve zikrin akşam ve yatsı namazı arasında otuz üç defa okunması, Salaten Nariye duasının dört bin dört yüz kırk dört defa okunması, Onuncu Hücceti İmaniyenin başındaki Kelam-ı Tevhidiye’nin tekrarının çok faziletli olduğuna dair rivayetleri de görmekteyiz.

Program olarak ise;

1. Surelerden; Yasin, Fetih, Tebareke ve Vakıa suresini günlük okuyabilirsiniz.

2. Cevşen kitabı ve virdler hususunda; eğer hepsini okuyacaksanız Cevşen kitabını bölerek okuyabilirsiniz. Her güne bir bölüm gelecek şekilde mesela 10 bölüme ayırabilirsiniz. Eğer daha fazla okuyabilirseniz, o zaman 7 bölüme ayırabilirsiniz.

3. Eğer sadece belli bölümleri okumak istiyorsanız. Ruhunuza kalbinize ve hissiyatınıza daha hoş gelen kısımları tercih ediniz. Tercih ettiğiniz kısmı devamlı okumaya gayret gösteriniz.

4. Üstadımız bazı kısımları hiç terk etmezmiş. Mesela Sekine ve Tahmidiye'yi devamlı okuduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte cevşen için "bin hasiyeti bulunan" diyor. Evrad-ı Kudsiye için de yüz hasiyeti olduğunu söylüyor. Hülasat'ül-hülasa için "ara sıra tefekkürane okunsa" diyor.

5. Büyüklerimizden gelen rivayet göre önceki abiler evden çıkmadan bütün cevşeni okurlarmış.

 

Ayrıca bakınız.

https://risale.online/soru-cevap/risalei-nurda-evrad-adetleri


Yorum Yap

Yorumlar