Soru

Muhabbet ve Diğer Hisler

"Hatta insanın mütenevvi‘ hissiyât-ı şedîdesi, o isti‘dâd-ı muhabbetin istihâleleridir." Ne demek. Misalle izah eder misiniz?

Tarih: 28.01.2015 16:36:47
Okunma: 6439

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Evet, herbir insan, o Hâlik-ı Zülcelâl’e karşı hadsiz bir muhabbete müsteid olduğu gibi, o Hâlık dahi herkesten ziyâde cemâl ve kemâl ve ihsânına karşı, hadsiz bir mahbûbiyete müstehaktır. Hatta insan-ı mü’mindeki, hayatına ve bekāsına ve vücûduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcûdâta karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedîd alâkaları, o isti‘dâd-ı muhabbet-i İlâhiyenin tereşşuhâtıdır. Hatta insanın  mütenevvi‘ hissiyât-ı şedîdesi, o isti‘dâd-ı muhabbetin istihâleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır." (11. Lema, Süünet-i seniye bahsi)

İnsana verilen en geniş his muhabbet hissidir. O his de ancak hakiki sahibi olan Allah'a müteveccih olursa tatmin olacaktır. Diğer varlıklara karşı olan şiddetli alakası ve sevgisi Allah'a muhbbetin birer damlasıdır. Hatta insandaki şiddetli bazı hisler o muhabbet kabiliyetinin başka hale ve şekle girmiş yansımalarıdır. Mesela mal hırsı, dünya hırsının da altında malı ve dünyayı çok sevmek vardır. Kin ve düşmanlığın altında kendini korumak ve dolayısıyla kendine karşı muhabbet vardır. Makam sevgisi denilen hubb-u cahta da yine muhabbet vardır.

 

/soru-cevap/muhabbet-kainatin-yaratilis-sebebidir


Yorum Yap

Yorumlar