Soru

Kalp Ruhun Parçası mı

Akıl, kalp gibi latifeler ruhun parçası mıdır? Yoksa ruha takılan özellikler midir?

Tarih: 22.07.2015 06:23:07
Okunma: 5611

Cevap

Ruh, terkip olmayan, tek parça olan, vahdeti ve besateti olan bir varlıktır. Nasıl ki, elektrik farklı şeylere girdiği zaman farklı fonksiyonlar icra ediyor. Bunun gibi ruhun da farklı icraatları ve özellikleri vardır. Mesela buzdolabına giren elektrik soğutmaya vesile olur. Isıtıcılara girdiği zaman da ısıtmaya vesile olur. Elektirikle çalışan hangi alete girse ona göre bir vazifesi olur. Bunun gibi insan bedeninde olan göz vasıtasıyla ruh görür. Kulak ile işitir. Akıl kalp ve diğer latife ve hisler ile de hisseder. İnsanda olan hassa ve özellikler ruh olmadan çalışamaz. Onları harekete geçiren ve çalıştıran ruhtur. 

Sizin sorduğunuz akıl, kalp ve sırlar gibi hisler ve latifeler de hepsi ruhun birer hassası ve özelliğidir. Fakat ruhun besateti olduğu için parçası değillerdir. Her bir latife ayrıca vardır. Ama ruh olmadan bir mana ifade etmezler.

Üstat Bediüzzaman hazretleri latife olan kalp hakkında şöyle demektedir:

"Kalbden maksad, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbânîyedir ki, mazhar-ı hissiyatı, vicdan; ma’kes-i efkârı, dimağdır. Binâenaleyh o latife-i Rabbânîyeyi tazammun eden o et parçasına kalb ta’birinden şöyle bir letâfet çıkıyor ki; o latife-i Rabbânîyenin insanın ma’nevîyatına yaptığı hizmet, cism-i sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir." (İşarat'ül-icaz)


Yorum Yap

Yorumlar