Soru

Akıl Şuur ve Zihnin vücudları

Akıl, şuur ve zihnin vb. vücud-u haricileri nasıldır?

Tarih: 27.09.2016 11:44:52
Okunma: 3363

Cevap

Vücud-u harici, hariçte vücudu olan demektir. Yani Allah'ın kudretiyle yaratıp varlık sahnesine çıkardığı şeye vücud-u harici sahibi denilir. Yaratılmamış ise vücud-u haricisi yok denilir. 

Fakat vücud mertebeleri sedece maddenin üç haline münhasır değildir. Çok şeffaf ve latif varlıklar vardır. Mesela hayat ve ölüm de yaratılmıştır. Bunlar gibi akıl, şuur ve zihnin vücudları vardır. Ama mahiyetini bilemiyoruz. Elektriğin vücudunu biliyoruz. Ama mahiyetini bilemiyoruz. Bunun gibi çok şeyler var ki, vücudları bizce bedihi ve açık olduğu halde mahiyetini kavrayamıyoruz.

/soru-cevap/vucud-u-ilmi-ve-vucud-u-harici

/soru-cevap/istilahi-kelimeler


Yorum Yap

Yorumlar