Soru

Lügatli Risaleler

Üstadımızın Risale-i Nur'a parantez içi mana yazılmasına karşı çıktığı ve lugat eklenmesine izin vermediği söyleniyor. Bunun aslı var mı izah edebilir misiniz?

Tarih: 22.05.2018 14:11:14
Okunma: 3510

Cevap

Lügat eklenmesine karşı çıktığına dair bir bilgimiz yoktur.

Geçmişten günümüze kadar başta yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim olmak üzere birçok önemli kitap insanların istifadesi için farklı şekillerde neşredilmiştir. Özellikle Kur’an-ı Kerim’i incelediğimizde; sayfa kenarlarına meal, tefsir, dipnot gibi birçok açıklamalar yapılması, hatta ayetlerin farklı renkte yazılması bile islam alimlerince uygun görülmüştür. Hal durum böyleyken Risale-i Nurların asıl metninde değişiklik yapılmadan sayfa düzeni içersinde istenilen düzenlemeler yapılabilir.

Üstadımız, Kastamonu Lahikası adlı eserinde şunları ifade etmektedir; “Zannediyorum ki, hakāik-i âliye-i îmâniyeyi tamamıyla Risâle-i Nûr ihâta etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzûm yok. Yalnız bazı îzâh ve tafsîle muhtaç kalmış. Onun için vazîfem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazîfeniz devam ediyor. Ve inşâallâh vazîfeniz şerh ve îzâhla ve tekmîl ve tahşiye ile ve neşir ve ta‘lîm ile, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektub'ları te’lîf ile ve Dokuzun­cu Şuâ‘ın Dokuz Makam'ını tekmîl ile ve Risâle-i Nûr’u tanzîm ve tertîb ve tashîh ile devam edecek” (Kastamonu Lahikası, 2011, s. 67).  

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında Risale-i Nur’a orijinal metninde değişiklik yapmadan parantez içi manalar ve lügat eklenmesinde hiçbir engel görünmemektedir. Aksine yazılan lügatlar anlamayı kolaylaştırdığı için daha iyi istifadeye sebep olmaktadır.

Bu noktada Altınbaşak Neşriyat’ın basımını yaptığı orjinal sayfa düzenli, lügatları sayfanın kenarına yerleştirilmiş Risale-i Nurları, daha iyi istifade edebileceğinizi düşünerek tavsiye ediyoruz.

 

İlgili diğer yazılar için bilgi için bakınız; 

Risale-i Nur'da Sadeleştirme ve Şerh

Risale-i Nur'u Şerh ve İzah

 

Kaynakça

Nursi, B. S. (2011). Kastamonu Lahikası. İstanbul: Altınbaşak Neşriyat.

 


Yorum Yap

Yorumlar