Soru

Bediüzzaman Hazretleri'nin Talebeleri Hakkındaki Endişesi

Barla Lahikası 24. Lahikada Zekai abi üstad için şöyle diyor: "Uhreviler diyarında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzap edecek hareketlerde bulunmayacaklarına emin olunuz." Bu cümleyi izah eder misiniz?

Tarih: 25.10.2023 18:15:02
Okunma: 335

Cevap

Bahsettiğiniz mektubun bir kısmı şöyledir;

“Bir gün olup bu dâr-ı imtihândan saadet-i ebediye âlemlerine göçtüğün zaman, kıymetdar eserlerin seni nâmınla beraber yaşatacaktır. Ne mutlu ki, senin açtığın çeşmenin kıymetini takdîr ile ona muhafız ve müdâfi‘ olan ve îcâbında eserlerinin ahkâmını i‘lân ve telkîn uğrunda bin can ile hayatını fedâya müheyyâ olan, candan sevdiğin talebelerin var. Uhrevîler diyârında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzeb edecek hareketlerde bulunmayacaklarına emîn olunuz. Birçok esrâr-ı Kur’âniyenin anahtarlarını şimdi talebelerinize tevdî‘ ettiğinize, onlar canla başla size minnetdâr ve müteşekkirdirler. Bugün saçmakta olduğunuz feyizli nûrlar, beşeriyetin hakîkî insan olanlarını pâyânsız sürûrlara istiğrâk ederek, mükellef oldukları vezâifi bildiriyor. Hizmetiniz inkâr edilmez ve senin fedâkârlığın azîmdir.”[1]

Mektubun öncesinden ve sonrasından anlaşıldığı üzere Hz. Üstad'ın ruhuna acı verecek hareketlerden kasıt; Hz. Üstad'ın vefatından sonra talebelerinin Risale-i Nur’un kıymetini hakkıyla takdir etmemeleri, korumamaları, müdafaa etmemeleridir. Bununla beraber bu eserleri canla başla neşretmemeleri, anlatmamaları, insanlara ulaştırmamalarıdır. Ayrıca Kur’ân’ın nurundan süzülmüş olan bu hakikatleri imanlarıyla, ibadetleriyle, ahlaklarıyla pratik hayatta yaşamamalarıdır.


[1] Said Nursi, Barla Lahikası, Hayrat Neşriyat, Isparta 2016, s.68


Yorum Yap

Yorumlar