Soru

Risale-i Nur'u Şerh ve İzah

Risale-i Nur'u sözlü ve yazılı anlamda şerh ve izah etmek hangi esaslara dayanmalıdır? Şerh ve izah dışında kalan şeyleri tarif edebilir misiniz?

Tarih: 3.01.2010 00:00:00
Okunma: 4502

Cevap

Risale-i Nur’u, ya da başka bir ilmî eseri eseri şerh ya da izah ederken dikkat edilecek hususlardan bazıları şunlardır:

1- Yapılan izahların Kur’an ve sünnete, ehl-i sünnet düsturlarına muhalif olmaması.

2- Risale-i Nur’un diğer bahislerine ters düşmemesi. Çünkü bazı meselelerin pek çok yönü olmakta, bu yönlerden yalnız biri esas alınarak yapılan izahlar hatalı olabilmektedir.

3- Elimizdeki sayfada geçen ağır kelimelerin, ayet ve hadislerin, Arabî ve Fârisî ibarelerin izahı yapılmalıdır.

4- İslam ilimlerine, ya da fen bilimlerine dair ıstılah ve tabirler, o ilimlerin asli kaynaklarına dayanarak izah edilmelidir.

5- Okuduğumuz cümle veya cümlelerin kasdettiği manalar anlaşılır bir dille özetlenmelidir.

6- Cümleler ve paragraflar arasındaki mana bağlantıları izah edilmelidir.

7- Tarihi meseleler hakkında kısa malumat verilmelidir.

8- Bahsi geçen meselenin risalenin telif dönemi ile alakası varsa bu alaka izah edilmelidir.

9- İzah yaparken saded harici çıkmamalıdır. Dersin izahı sadedinde, yeri geldikçe âyet ve hadis meallerine, tarihi kıssalara, büyük zatların sözlerine müracaat etmek; bazı derin hakikatlerin anlaşılabilmesi için misaller getirmek dersin daha iyi anlaşılmasına ve dikkatlerin canlı kalmasına ve cemaatin bilgilenmesine vesile olabilir. Yalnız burada da bunların mevzu ile alakasının kuvvetli olmasına ve dersin önüne geçecek miktarda çok olmamasına dikkat etmek lazımdır.

10- Dersin izahında asıl maksad o risaledeki hakikatlere tercüman olabilmektir. Eğer izahları fazla uzatırsak ve daldan dala atlarsak tercümanlık maksadını aşmış oluruz. Yani orada konuşan Risale-i Nur değil bizim kendi malumatımız olur. Belki bazen kendi malumatımızla bir derleme sunmak ihtiyacı da olabilir. Fakat her ders böyle olursa, biz ders adı altında, bilmeden risalelerle cemaat arasına girmiş ve perde olmuş oluruz. Risalelere hizmet etmek değil, adetâ risaleleri kendi vaazımıza hizmet ettirmiş oluruz. Bunun da ihlâslı bir hal olmadığı malumdur.

Ders yaparken nelere dikkat etmek lazım sualine verilen cevab için tıklayınız:


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar