Soru

Hergün Risale-i Nur yazmak

Düzenli hergün yazı yazılmalımıdır? Yazıyı aksatmada ne gibi mahsurlar olabilir?

Tarih: 18.11.2010 00:38:50
Okunma: 4447

Cevap

Üçüncüsü:

Bundan yirmi gün evvel, eyyam-ı mübarekeden sonra hatırıma geldi ki, vazifedarane kalemi her gün istimal etmeyenler, Risale-i Nur talebeleri ünvan-ı icmalîsinde her yirmidört saatte yüz defa hissedar olmak yeter diye, hususî isimlerle has şakirdler dairesi içinde bir kısmın isimleri muvakkaten tayyedildi. Kardeşimiz Hakkı Efendi de onların içinde idi. Birkaç gün öyle devam etti. Sonra birden hiç sebeb hissetmeden yine Hakkı, Hulusi'ye arkadaş oldu. İsmiyle, resmiyle has dairesine girdi. Hakkı'nın "Beni duadan unutmasın" diye, mektubunuzdaki fıkranın yazıldığı aynı zamanda, hususî duayı kazanmış hesabıyla tahmin ettik.(Osmanlıca kastamonu lahikası, s:36)


Yorum Yap

Yorumlar