Soru

Evcil Hayvan Satmak

Maddi durumum kötü ve üniversitede çocuk okutuyorum, borç ödüyorum, aynı zamanda evimde cins hayvan bakıyorum. Arada doğum olduğunda maddi desteğe ihtiyaç duyduğum için satıyorum. Acaba bu dinimizce sakıncalı bir durum mudur?

Tarih: 16.11.2021 09:28:40

Cevap

Evinizde besleyip ihtiyaç halinde sattığınız hayvanın cinsini belirtmediğiniz için bizler kendi kanaatimizce bu hayvanların kedi veya köpek olabileceğini düşünerek size bir cevap vereceğiz. Şöyle ki:

Kedi gibi eti yenmeyen fakat faydası olan hayvanların satılması caiz midir?

Cevap: Kedi gibi eti yenmeyen, fakat insanlara veya hayvanlara faydası dokunan hayvanın alış -verişinde beis yoktur. Katır ile merkebin eti yenmediği halde alış-verişleri caiz olduğu gibi, böyle hayvanları evinde barındıran kimse onlara bakıp korumakla mükelleftir. Onların karınlarını doyurup su içirerek onlara eziyet vermeyecektir. Bir kadın, eve hapsettiği kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeye de salmamıştı.”[1] (Fetvalar, Halil Gönenç)

Bu fetvaya dayanarak diyebiliriz ki; kedi alım satımı dinimizce caizdir. Ancak bu müsaadeyi dinimizin bir teşviki olarak anlamamak gerekir.

 

Köpek üretimi yapmak, satmak ve bu yolla kazanç sağlamak helal midir? 

Bazı hadis rivayetlerinde yer alan yasaklayıcı beyanlar sebebiyle köpeğin satışının ve bu satıştan elde edilen paradan yararlanmanın caiz olup olmadığı fakihler arasında tartışılmış ve farklı görüşler ortaya konulmuştur. 

Bir kısım âlimler bunu mutlak olarak haram sayarken, diğer bir kısmı ise; hadislerde av köpeklerinin, satış yasağından istisna edilmesini[2] göz önünde bulundurarak avcılık, bekçilik gibi dinen serbest olan kullanım amaçlarıyla köpeğin alım satımına cevaz vermişlerdir. 

Diğer bir grup âlime göre ise ayırım yapmaksızın kural olarak köpek alım satımı caizdir.[3] Zira köpek maldır. Nitekim avcılık ve bekçilik amacı ile kullanılması caiz olduğu için alınıp satılması da caizdir. Bu görüşte olanlara göre Hz. Peygamber’in (sav) köpek satıp ücretini almayı yasaklaması[4] İslâmın ilk dönemlerindeki şartlarla ilgilidir. Çünkü ilk dönemlerde müslümanlar köpek edinmeye çok düşkünlük gösteriyorlardı. Rasûlüllah (sav) bu yönelişi kırmak için sıkı bir tedbir olarak köpek satımını yasaklamıştır.[5] Bu düşkünlük ortadan kalkınca köpek satışı yasağı da kalkmıştır.

Buna göre köpek üretmek, satmak ve bu yolla kazanç sağlamak caizdir.  (Diyanet İşleri Başkanlığı Fetvalar)

 

[1] Buhârî, Bed’ül-Halk, 17

[2] Nesâî, Büyû’, 91

[3] Kâsânî, Bedâiü’s-sanâi’, V, 143

[4] Buhârî, Büyû, 113; Müslim, Müsâkât, 40-42

[5] Kâsânî, Bedâiü’s-sanâi’, V, 143


Yorum Yap

Yorumlar