Arama sonuçları: 646 sonuç bulundu.

Yazı hizmetinin, manevi mücahedeye vesile olmasını izah edebilir misiniz?
1- Risale-i Nur abdestsiz yazılabilir mi? 2- Yazı yazmak noktasında biraz geriyim. Yazı meselesini biraz izah eder misiniz?
Bu zamanda matbaalar var yazıya gerek var mı?
"Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek" maddesinin şimdiki zamana göre izahını yapar mısınız?
Yazı yazmamanın zararı nedir?
''Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır.'' ifadesinden yazmayan bu ünvanı alamaz manası çıkar mı?
Osmanlıca Risale-i Nur Mecmuaların da bazı kısımların üstü çizilmiş. Bu çizgilerin hikmeti nedir?
Kalemle ilmi tahsil etmek ile yazarken yaptığımız tefekkür arasındaki fark nedir?
İlk Kur'anı kim yazdı?
Yazı Mektubunda, Risale-i Nur'u yazmanın beş nevi ibadet olduğu bahs ediliyor. Fakat ibadetler Kur'ân ve hadiste belirlendiğine göre bunlar nasıl  ibadet oluyor?