Soru

Yazı ve Abdest

1- Risale-i Nur abdestsiz yazılabilir mi?

2- Yazı yazmak noktasında biraz geriyim. Yazı meselesini biraz izah eder misiniz?

Tarih: 3.01.2018 13:08:37
Okunma: 3282

Cevap

Bir kitapta veya sayfada yarısından fazlası Kuran veya Kuran'dan ayet ve ibareler varsa o zaman o metne abdestsiz dokunmak caiz değildir. Kuranın tecüme ve tefsirine abdestsiz dokunmak mekruh diyenler olmuştur. 

Risale-i Nur, Kuranın bir tefsiridir. Dolayısıyla risalelerde ayetler ve hadisler de vardır. Aynı zamanda Risale-i Nurun kendisi de Hatt-ı Kuran ile yazılmıştır.

Bundan dolayı Risaleleri abdestsiz yazmayınız. 

Yazı meselesine gelince: Harf inkılabının zahirde hiç geçerli bir sebebi olmadığı halde asıl yapılma sebebi hiç şüphe yok ki Kur’an harflerini ve dolayısıyla Kur’an-ı Kerimi unutturmak olduğu açıktır. İşte bütün bunları görüp işin vehametini fark eden ve manevi üstadı olan Hz.Ali efendimizden de Celceletüyye namındaki eserinden 18.Lem’a’da anlatıldığı üzre ders alan üstadımız talebelerine Risale-i Nur’u Hatt-ı Kurandan okuyup-yazmalarını emretmiştir. Üstada talebe olmak isteyen herkes elbetteki Üstadının tavsiyelerine uyacaktır.

Bununla beraber Hizmetimizin yazı hususundaki ısrarı ve ehemmiyetle üzerinde duruşu ise bir cemaat mutaassıplığı ve abartı değil; Risale-i Nurdaki şu hakikatlerden dolayıdır.

Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. (Kastamonu Lahikası- Shf:25)

Ve yine

Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selâsede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan (Haşiye):

Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadîs-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.

Birincisi:يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ -ev kema kal- Yani: "Mahşerde ülema-i hakikatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kanıyla müvazene edilir; o kıymette olur."

İkincisi:مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيدٍ -ev kema kal- Yani: "Bid'aların ve dalaletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir."

(Haşiye): Bu kıymetli mektupta Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını taleb ettik. Aldığımız izah şöyledir. 1 -En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.

2 -Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3 -Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4 -Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5 -Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. (Rüşdü, Hüsrev, Re'fet) (Lem'alar-Shf: 175)

İşte bu iki mektub ve Risale-i Nur’daki Hatt-ı Kur’an ile ilgili birçok yer yazı yazmanın Risale-i Nur’a talebe olmanın şartı ve çok faziletli bir nafile ibadet olduğunu bizlere açık bir şekilde gösteriyor. Diğer yerleri size havale ediyorum. Hizmetimizin, bu konudaki dik duruşu işte bu geçerli sebeplere dayanmaktadır.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/yazi-yazma

/soru-cevap/yazi-hizmeti-ve-manevi-mucahede

/soru-cevap/neden-yazi

/soru-cevap/yazi-yazmayan-talebe-olamaz-mi


Yorum Yap

Yorumlar