Soru

Yazı Yazmayan Talebe Olamaz mı?

''Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır.'' ifadesinden yazmayan bu ünvanı alamaz manası çıkar mı?

Tarih: 29.08.2013 17:31:20
Okunma: 6227

Cevap

Buradan Risale-i Nura talebelik için yazının şart olduğu anlaşılıyor. Ama gerekli bir şart olup tek başına yeterli bir şart değildir. Talebelik için çeşitli yerlerde geçen şartlardan bazıları şöyledir:

1. İhlas

2. Yazı

3. Sünnet-i seniyeye ittiba ve hizmet etmek

4. Takva

5. Kebairden çekinmek

6. Namazı tadil-i erkana göre kılmak

7. Namazın arkasındaki tesbihatı yapmak

8. En mühim vazife-i hayatiyesi Risale-i nurun neşir ve hizmeti bilmek

9. Sadakat

10 Sebat

gibi şeylerdir.

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/risale-i-nur-talebesi-olmanin-sartlari 


Yorum Yap

Yorumlar