Soru

İstihare ve Rüya

Rüyamızda evleneceğimiz kişiyi görmek mümkün mü? Bunun için ne yapılması gerek?

Tarih: 19.10.2021 11:12:18
Okunma: 591

Cevap

İstihare, lûgat mânâsı itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir. Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlamak ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir. 

İstihare, rüyada görülen şeylere göre yorumlanmaktadır. Rüyada ne göreceğimize biz karar veremeyeceğimiz için; bir şeyi rüyamızda görebiliriz veya göremeyiz diyemeyiz. Görülen rüyaya göre; eğer iyi- güzel şeyler görülmüşse, yapacağımız işin hayır olabileceğine, kötü şeyler görülmüşse de yapacağımız işin şer olabileceğine yorum yapabiliriz. Bize düşen ne niyet ile istihare yapılmışsa, görülen rüyanın durumuna göre kararımızı vermemiz olacaktır.

Eğer kişi bir rüya görürse, rüyanın kalbinde oluşturduğu tesire göre hareket etmelidir. Hadislerde geçen ifadelere göre de kişi rüya görmese dahi kalbinde ağırlık kazanan kanaatle hareket etmelidir.
Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi tarafa meylederse onu yapmalı, istihareden önceki peşin hüküm ve kanaatini bırakmalı, kendi temayülüne dayanmalıdır. İstihareye rağmen bir temayül ve gönül yatışması görülmediği takdirde, istihareyi tekrarlayabilir. Bu sünnettir.
Bütün bunlarla birlikte istihare, müşkül durumlarda mü’minler için ruhî ve mânevî bir kuvvettir. Bir işte tereddütte kalan bir mü’min iki rekât namaz kılarak Cenab-ı Hakka yönelir. Teşebbüs edeceği iş, seçeceği hayat arkadaşı, dini, dünyası ve âhireti için hayırlıysa gönlünde bu işe karşı bir ferahlık uyandırmasını, vücudunda bu işi yapabilmeye kudret ve kuvvet yaratmasını; şayet bu iş dini, dünyası ve âhireti için hayırlı değilse gönlündeki meyli yok etmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder."

Ayrıca Bakınız

https://risale.online/soru-cevap/istihare-ile-amel


Yorum Yap

Yorumlar