Soru

Corona Virüs

Corona virüs hastalarını nasıl teselli edebiliriz.?

Tarih: 28.10.2020 12:38:43
Okunma: 1618

Cevap

Musibet ve hastalıklar İlk bakışta çirkin, amaçsız, şer ve kötü gibi görünse de esasında mü’min için bütünüyle hayır ve güzeldir. Nasıl mı? Maddeler halinde kısaca izah etmeye çalışalım.

1- Öncelikle kendisi veya ailesi Covid 19 hastalığına yakalanan kardeşlerimize Rabbimizden sıhhat afiyet diliyoruz.  Rabbimiz Allah (cc), insanı bu dünyada farklı farklı imtihanlara tabi tutar. Hastalık ve musibetler ise bu imtihanın gereğidir. Ta ki insan sabır içinde şükür mü edecek yoksa isyan mı edecek anlaşılsın.

Demek ki Koronavirüs bir imtihandır, karşılığında sabır ve şükür ister.

2.- Nasıl ki bir terzi kendi maharetini göstermek için bir model üstüne giydirdiği elbiseyi kesip biçerek, uzatıp kısaltarak güzelleştirir. Aynen bunun gibi Allah (cc) da hastalıklara şifa vererek Şâfi ismini, açlara rızık göndererek Rezzâk ismini, musîbetzedelere yardım ederek Muîn (yardım eden) ismini ve daha pek çok güzel isimlerini biz kullarına göstermek ister. Bu sayede bize kendini tanıttırmak, bildirmek ve sevdirmek ister.

Demek Koronavirüs, Allah’ın güzel isimlerinin anlaşılmasına da sebeptir.

3- Nasıl ki bir çoban yasak olan araziye giren koyunlarını taş atarak ikaz ederek bir bakıma ‘yasaktır girme!’ der. Rabbimiz Allah (cc) da, bu çeşit bela ve hastalıklarla günahkâr, gaflette olan kullarını ikaz eder. Ta ki kişi kendisine çeki düzen verip kulluk kisvesine bürünsün. Şeriatın çizdiği sınırın dışına (haram ve günahlar) çıkmasın. Böylece Rahmetinin gereği musibetlerle insanı, yapacağı pek çok yanlıştan vazgeçirip istikamet dairesine sevk eder.

Demek Koronavirüs, Rabbimizin rahmetinden gelen ilâhi bir ikazdır.

4- Nasıl ki bir anne, çocuğunu bir hatasından dolayı -daha kötü duruma düşmemesi için- ikaz için tokatlayabilir. Fakat çocuk bu azar karşısında yine annesinin şefkatli kucağına sığınır. Aynen bunun gibi musibet ve hastalıklar da insanı Allah'a yakınlaştırmak ve Rahmetine sığınması için bir kamçı hükmündedir. Bu sayede Allah’ın kudret ve yardımına ne kadar muhtaç olduğunu iliklerine kadar hisseder.  

Demek Koronavirüs, kulun Allah’ın rahmetine yakınlaşma vesilesidir.

5- Bu çeşit hastalıkların bir hikmeti de Cenâb-ı Hak sonsuz merhameti ile mü’min kulunun işlediği günahlarına karşılık ona bu dünyada musibetler vererek onu şiddetli âhiret azabından kurtarmak ister. Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar.” (Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49). Bir başka Hadîs-i şerifte ise şöyle buyruldu: “Meyveleri olgunlaşmış bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor.” (Buharî, Merdâ: 3, 13, 16; Müslim, Birr: 45)

Demek Koronavirüs, adeta sabun gibi günahkâr mü’minlerin manevi kirlerini temizleyerek günahlarına bir çeşit kefaret hükmündedir.

6- Rabbimiz Allah (cc), hikmetinin ve rahmetinin gereği olarak insanın acizliğini musibetlerle hissettirip, onu gurur ve kibirden kurtarmak ister. Kendine çok güvenen, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalıp ölümü ve ahireti unutan insanlar Covid-19 hastalığıyla birlikte gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroba yenik düştüklerini görürler. Gelen bu hastalık ile mal ve mülkün hiçliğini ve kendilerinin de ölümsüz olmayıp bir gün kabre gireceğini iyice anlarlar.

Demek Koronavirüs ile insan; acizliğini, zayıflığını, güçsüzlüğünü anlayıp Allah'ın sonsuz kudret ve rahmetine ne kadar muhtaç olduğunu idrak etmiş olur.

7- Bir başka hikmet ise; Allah (cc), hastalık ve musibetin derecesine göre kullarının sevabını arttırır. Bazı sabırlı ve haline şükür eden hastaların bir saat hastalıkları, hatta bazı kâmil müminlerin 1 dakika hastalıklı hali bir gün ibadet hükmüne geçtiği hadislerde haber verilmiş. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir." (Ahmed b. Hanbel, V/272)   

Demek Koronavirüs, ancak uzun bir ömürde kazanılabilecek ibadet sevabını kısacık zamanda sabreden kimselere kazandırır.

8- İnsan elindeki nimetlerin kıymetini elinden çıktığı zaman daha iyi anlar. Bir Koronavirüs hastası da nefes almak, yiyip içmek, ailesiyle vakit geçirmek, ilim meclislerinde bulunmak hatta dışarıda gezip yürüyebilmek bile ne kadar büyük bir ihsan ve nimet olduğunu hastalık vesilesiyle güzelce anlamış olur.

Demek Koronavirüs, Rabbimizin bizlere ihsanı olan sayısız nimetlerin kıymetini ve değerini bildirir.

9- Son olarak; Allah, çaresi olmayan hastalık ve musibetlerle vefat eden kullarına manevi şehitlik mertebesini ihsan edeceğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bugün için ilacı ve aşısı tam olarak bulunamamış Covid-19 hastalığından vefat eden müminlerin de inşallah şehitlik gibi yüksek bir makamla ahirete gittiklerini Rabbimizin sonsuz rahmetinden bekliyoruz.

Demek Koronavirüs, ölümle sonuçlanması halinde kişiyi, her kula nasip olmayan şehadet mertebesine ulaştırandır.

Öyleyse bizler hastalığın suretine bakıp Ah! Eylemek yerine manasına ve manevi kazançlarına bakıp Elhamdülillah diyelim. Maddi ve manevi tedbirlerimizi alarak Rabbimizden gelecek hayır ve ihsanlara güzel bir muhatap olmaya çalışalım.

Allah tüm ehl-i iman hastalarımıza kemal-i sıhhat, afiyet ve şifalar ihsan eylesin. Sabrımız ve şükrümüz daim olsun!

 

Ayrıca bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/musibet-ve-hastaliklar-ve-hayat

https://risale.online/soru-cevap/bela-ve-musibetlerin-muslumanlara-gelmesi

https://risale.online/soru-cevap/musibetlerin-insana-kazandirdigi-manevi-kazanclar

https://risale.online/soru-cevap/musibet-ve-sabir

https://risale.online/soru-cevap/acilarin-hikmeti

https://risale.online/soru-cevap/musibet-ve-sabir


Yorum Yap

Yorumlar