Soru

Musîbetlerin İnsana Kazandırdığı Manevi Kazançlar

Başımıza gelen musîbetlerin insana kazandırdığı şeyler nelerdir?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 5362

Cevap

1- Musibetler Cenâb-ı Hak’ın isimlerinin cilvelerinin görünmesine vesiledir.

2- Hayat, musîbetler ve hastalıklarla safileşir, terakki eder, hayatın gerçek netîcesi ortaya çıkar.

3- Şu dünyâ imtihan meydanıdır, kulluk yeridir. Bazı musîbetlerin her bir saati bir gün ibâdet hükmüne geçebilir.

4- Musîbetzede, güçsüzlüğünü hissedip, merhametli Rabb’ine sığınır, O’na yalvararak ihlaslı bir kulluk yapar.   

5- Kısa ömür, musîbet vâsıtasıyla, uzun ve bereketli bir ömür hükmüne geçer ve şükre vesîle olur. 

6- Bir kısım musîbetler, vazîfelerimizde ciddî olmamız için şefkatli bir ihtardır.

7- Bir kısım musîbetler geçmiş günahlara keffârettir.

8- Bir kısım musîbetler, gafleti dağıtıp, insana aczini ve zayıflığını bildirerek Allah’ın huzurunda olduğunu hissettirir.

9- Musîbetin hastalık olan kısmı, Cenâb-ı Hakk’ın bir iltifâtıdır.

10- Âhirete karşı kalp irtibâtını arttırır.

(Bkz. Lem’alar, 2. ve 25. Lem’a)


Yorum Yap

Yorumlar