Arama sonuçları: 207 sonuç bulundu.

Hastalık, bela ve musibetlere sabır, hatta şükür edilmesi gerekir diye risalelerde geçiyor. Acaba neden şükür edilmelidir?
Kendi hatamızla sebeb olduğumuz hastalık ve musibetler için de Allah'tan geldi diyebilir miyiz?
İkinci Lem'anın 3. vechinde, "Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabr etmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık olur." cümlesindeki hastalığın ve musibetin dini olma yönünü açıklar mısınız?
Manevi ve ruhi olan hastalıklar nelerdir ? Bunlara götüren sebep ve faktörler nelerdir? Ve bunları tedavi etmenin çaresi nelerdir?
Bakara 10 da münafıkların kalplerinde şüphe hastalığı olduğundan bahsediliyor... Bu hastalık yaratılıştan mı onlarda vardır, yoksa onlar mı kendilerini hasta etmişlerdir? Onlar kendilerini hasta etmişlerse bu süreç nasıl olmuştur? Eğer sonradan kendileri kalplerini hasta etmiştir dersek, henüz ortada İslam yoktu ki onlar bunu kabul etmeyerek kendilerini hasta etsinler?
"Hayat, musîbetler ve hastalıklarla safileşir, terakki eder, hayatın gerçek netîcesi ortaya çıkar." açıklar mısınız?
Gençlik rehberinde geçen "ve öyle gençler ekseriyetle su istimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere" ifadesinde geçen israfat ile evhamlı hastalıktan kasıt nedir?
Ayetel Kürsi okuduğumuzda veya cevşen takdığımızda bizi belelardan müsibetlerden hastalıklardan koruyacağına kesin olarak mı yoksa umut ederek mi bakacağız?
Çocukların başına gelen musibet ve hastalıkların hikmeti nedir?
Hastalık sebebiyle Ramazanda oruç tutamayan kişi fideyesini ne zamana kadar vermelidir? Fidye birkaç parçaya bölünebilir mi?