Soru

Hastalıkların Allah'ın İhsanı Oluşu

25. Lem'a Hastalar Risalesi'ndeki "Hangi hastalıklı genci gördüm ise sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarmış. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsani ilahi olduğunu onlara İhtar ediyordum" bölümünde tahammül dahilindeki hastalıkların bir ihsanı ilahi olduğunu söylüyor. Tahammül dahilinde olmayan hastalıklar ihsanı ilahi değil midir? Nasıl anlamalıyız?

Tarih: 6.11.2023 16:24:44

Cevap

 

İnsan kendisine isabet eden bir hastalık sebebiyle aczini idrak eder, Rabbine iltica eder. O hastalık ona bir mürşid oluverir de dünyanın fena yüzünü her an gösterir. Bu vesile ile hasta adam ahiretini daha ziyade düşünür ve oraya çalışır. Adeta Hz. Peygamber’in (a.s.m)’ın “Lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça düşünün.(Tirmizî, Zühd, 4) hadisini hayatının her anında yaşar ve dünyadan yüz çevirerek ahirete müştak bir kul oluverir.

Hastalıklara bu cihetten nazar edildiği vakit hastalık Allah’ın büyük bir ihsanı olmaktadır. Zira insanların gaflet içerisinde dünyanın zehirli bala benzeyen lezzetlerine aldandığı ve ahiretini kaybettikleri bir hengâmda hastalık bela ve musibetler insanı gafil olmaktan alıkoyar. Acz ve fakrını hatırlatıp la yamut yani ölümsüz olmadığını her an hatırlatır.

Tahammül kelime anlamı olarak sabretmek, sesini çıkarmadan katlanmak manasına gelmektedir. Buradatahammül dâhilindeki hastalıklar ifadesi ile insanın hastalıklara sabretmesi gerektiğine isyan ve şikayete düşmemesi gerektiğine atıfta bulunulmaktadır. Zira bizlere isabet eden her bir hastalık, her bir bela ve musibet sabır ve tahammülümüzün ölçüsündedir. Bakınız yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz.(Bakara:286) buyurmaktadır. Bu ayet, Rabbimizin bizi tahammülümüz dâhilinde olmayan sabır kuvvetimizin yetmediği herhangi bir imtihana tabi tutmayacağını ifade eder. Aksi halde 5 kg kaldırabilecek güçte olan bir çocuğu 50 kg kaldırmaya zorlamak gibi bir zulüm ortaya çıkar ki Rabbimizkullarına zulmedici değildir. Zira sonsuz rahmet ve merhamet sahibi ancak O’dur ve şüphe yok ki O her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Detaylı bilgi için lütfen bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/hastalik-bela-ve-musibetlere-sukur

https://risale.online/soru-cevap/musibet-ve-hastaliklar-ve-hayat


Yorum Yap

Yorumlar