Soru

Hastalık Bela ve Musibetlere Şükür

Hastalık, bela ve musibetlere sabır, hatta şükür edilmesi gerekir diye risalelerde geçiyor. Acaba neden şükür edilmelidir?

Tarih: 12.04.2016 19:44:02
Okunma: 6405

Cevap

Hastalık, bela ve musibetlere karşı sabır, hatta şükür edilmelidir. Bunların bir çok hikmeti vardır, bazıları şöyledir:

1. Bela, hastalık ve sıkıntıların ağırlığına göre, kişi eğer sabrederse ve şikayet etmezse bazen bir saati bir gün, bazen de bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Normal zamanlarda bu kadar ibadet yapamayız. Bundan dolayı şükretmeliyiz.

2. Hastalık, bela ve musibet vasıtasıyla kişinin aczini ve zaafını his eder. Bu his ile sığınacak ve yardım isteyecek bir yer arar. Bakar ki her şeye gücü yeten, onun isteklerini verebilecek ve onu o sıkıntıdan kurtarabilecek ancak Allah'tır. Aczi ve fakrı ile bunu anladığı vakit halis ve riyasız bir şekilde Allah'a yönelir. Bu da ayrı bir şükrü gerektirir. Çünkü normal vakitlerde gaflet vasıtasıyla böyle samimi şekilde Allah'a yönelme olmuyor.

3. Eğer Allah, hastalık ve bela vasıtasıyla bizleri ikaz ediyorsa, yani dikkat et kulum, kendine çeki düzen ver diyorsa bu da şükrü gerektirir. Çünkü Allah bizi kendi halimize bırakıp ne haliniz varsa görün de diyebilirdi.

4. Hastalık, bela ve musibetler günahlara keffaret olduğu için de şükür gerekir. Çünkü bizler isteriz ki, günahlarımız affedilsin. İşte belalar buna da bir vesiledir.


Yorum Yap

Yorumlar