Soru

Kasıtlı Olarak Tedavi Edilmeyen Hastalıklar Günahlara Kefaret Olur mu?

insanın sırf günahlarının temizlenmesi için hastalığına hemen çare bulmaması durumunda günahları silinmeye devam eder mi?

Tarih: 24.08.2023 13:39:33
Okunma: 303

Cevap

Peygamber Efendimiz (s.a.s) hadisi şeriflerde hastalık ve musibetler gibi sıkıntılar sebebiyle mü’minin günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.  Mesela bir hadisi şerifte mealen “Allah, ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı müslümanın günahlarını, ağacın yapraklarını döktüğü gibi döker.”[1] Başka bir hadiste de “Herhangi bir müslümanın başına hastalık ve diğer sıkıntılar gelirse, Allah onlar sebebiyle onun günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi döker.”[2] Buradan anlaşılıyor ki; mü’minin başına gelen hastalık, dert, keder, acı, eziyet, zulüm, üzüntü, sıkıntı hatta ayağına bir dikenin batmasına varıncaya kadar her şey sebebiyle Allah, onun günahlarını siler veya örter.[3]

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir kısım hadislerinde ise mealen “Tedavi olunuz; çünkü Allah her hastalık için bir de deva (ilaç ve tedavisini) yaratmıştır; bundan sadece ihtiyarlık müstesnadır.”[4]  Buyurmuş kendisi de hastalandığında tedavi olmuştur.[5] Bununla beraber son hastalığında tedavi olmadığı rivayetleri de vardır.[6]

Bütün bu rivayetler bir bütün halinde değerlendirildiğinde şunu söylemek mümkündür. Terkedilmesi halinde can ya da organ kaybına yol açacak tedavilerin yaptırılmaması veya bu mahiyetteki bir tedavinin sonlandırılması caiz değildir. Ancak alanının uzmanı (hâzık) hekimlerin kanaati doğrultusunda tedavinin işe yaramayacağı (futility) durumlarda, hastanın ya da yakınlarının talebiyle tedavinin sonlandırılması veya hiç başlatılmaması caiz görülebilir. Sadece bedenî zaafa neden olan ve tedavisi de bulunan bir hastalığı tedavi ettirmemenin günahları silip silmeyeceğini ise Allah bilir.[7]

 

[1] Buhârî, Merdâ, 3.

[2] Buhârî, “Merdâ”, 13, 16; Müslim, “Birr ve’s-Sıla”, 45.

[3] Bunun için bkz: Buhârî, “Merdâ” 1; Müslim, “Birr ve’s-Sıla”, 52.

[4] Ebû Dâvûd, “Tıb”, 1; Tirmizî, “Tıb”, 2.

[5] Bunun için bkz: Ebû Dâvûd, “Tıb”, 1; Tirmizî, “Tıb”, 2.

[6] Bunun için bkz: Buhârî, “Tıb”, 21; Müslim, “Megâzî”, 83.

[7] https://kurul.diyanet.gov.tr


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar