Soru

Burhan ve Hüccet

Burhan ve Hüccet arasında ıstılahi bir fark var mıdır? İzah edermisiniz ?

Tarih: 27.02.2020 11:02:06
Okunma: 2977

Cevap

Hüccet ve Burhan arasında, incelediğimiz lügatlarda çok ciddi bir ayrım göremedik. Bazen birbirinin yerine de kullanılmış. Fakat yine de bazı lügatlarda ince manaları aşağıda özetlemeye gayret ettik.

BURHAN

"Doğruluğunda şüphe bulunmayan ve kesin bilgi ifade eden kıyas" anlamında kullanılan bürhan, Kuran-ı Kerimde ise, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin delil karşılığında kullanılmıştır.

Gazzalî burhanı, "doğruluğu devamlı olan, değişikliğe uğraması imkânsız olan ve kesin bilgi meydana getiren delildir" diye tanımlamıştır.

HÜCCET

Sözlükte "delil, burhan, senet" anlamına gelen hüccet, ıstılahta, bir hükmün doğruluğunu kanıtlamak ve muarıza karşı galip gelmek amacıyla ileri sürülen delil; mahkemede düzenlenen hukukî belge demektir.

“1. Senet, vesika, delil (eskiden şeriat mahkemelerinde verilen bir hak veya bir sahiplik gösteren vesika (belge) (Mecelle Istılahları)

Yukarıdaki manalardan anlıyoruz ki; Hüccet senet ve belge manasında kullanılırken burhan ise  kuvvetli hüccet demektir.

Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Asa-yı Musa eserinde, 11. Hüccet-i İmaniye'de 12 adet Bürhan zikrediyor. İmanın senedini gösterdikten sonra 12 bürhanla bu seneti çok daha kuvvetli hale getiriyor. Bu tanzime göre deliller bürhanı, burhanlar da sanki hüccetleri oluşturuyor. Yorum Yap

Yorumlar