Soru

Yunus'un(as) annesi

Yunus(as) neden annesinin adıyla anılıyor.? Babasının ismi nedir.?

Tarih: 29.11.2010 13:10:05
Okunma: 9322

Cevap

Hz. Ebu Hureyre(ra) anlatıyor: “ Resûlullah(sav) buyurdular ki:

“ Bir kulun: “Benim, Yunus İbnu Mettâ’dan hayırlı olduğumu” söylemesi uygun olmaz. Onun nesebi de babasınadır.”

Bazı alimler demiştir ki: Rivayette geçen “onun nesebi babasınadır” cümlesi, Ebu Hureyre’nin kelamıdır, bir derctir. Zira bu hadisdeki Yunus İbnu Metta babasına değil, annesine nisbettir. Böylece ravi “onun nesebi…” sözüyle, Resulullah(sav) Hz. Yunus’un annesine değil, babasına nisbet ettiğini beyan etmiştir.

Müellif İbnu Deybe’nin kaydettiği son açıklama Mettâ ismiyle ilgili bir münakaşaya parmak basmaktadır. Bazı âlimlere göre bu, babasının ismidir. Bazılarına göre de annesinin. Şu halde Ebu Hureyre(ra), bu ihtilafta annesinin değil babasının ismi olduğu görüşündedir. (İbrahim Canan, K. Sitte, Hadis No: 4338)


Yorum Yap

Yorumlar