Soru

Rüyada Peygamberimizi görmek

Resulullah'ı(sav) ruyada görüp şifa için Allah'a dua etmesi veya  ilim verileceğini söylemesi ve bunun da gerçekleşmesi mucizemidir.?

Tarih: 11.01.2011 18:05:53
Okunma: 4639

Cevap

Mucize: Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin gösterdiği ve herkesi benzerini meydana getirmekten aciz bırakan harikulede olay diye tanımlanır. Bir olayın mucize sayılması için:

  • İddia sahibinin doğruluğuna işaret edecek tarzda vuku bulması,
  • İlahi fiil olması,
  • Olağan üstü bir şekilde zuhur etmesi,
  • Peygamberlik iddiası ve meydan okuma vasfı taşıması,
  • Peygamberliğini zedeleyecek bir şüpheye yer vermemesi gerekmektedir.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere bir iddianın olması gerekmektedir. Bunun için ise iddia sahibi zatın hayatta bullunması gerekmektedir. Bunun için rüyada görülen bu tür şeylere mucize denmez.  

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin güzel bir açıklamsı şöyledir:

"En büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ Celaleddin-i Süyutî gibi, uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref olsalar, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla, yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise, vefat-ı Nebevîden sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmeleri, velâyet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velâyet-i Ahmediye (A.S.M.) cihetindedir; nübüvvet itibariyle değildir."


Yorum Yap

Yorumlar