Arama sonuçları: 105 sonuç bulundu.

Kerametin izharı, zaruret olmadan niçin zarardır?
Keramet-i evliya hak mıdır? Aklen isbatı nedir? Bu konu hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
12. Lem'a'da geçen, "Bir hâdise, ...imkân-ı örfî dâiresinde olmazsa, mu‘cize olur. Fakat kolayca kerâmet olamaz." cümlesini izah eder misiniz?
9. Mektupta geçen Keramet, ikram ve istidraç hakkında bilgi verirmisiniz?
"Bir hadise, eğer imkân-ı aklî dairesinde olmazsa reddedilir; imkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi mucize olur, fakat kolayca keramet olamaz" cümlesinde "kolayca keremet olamaz" ifadesini nasıl anlamalıyız?
Risale-i Nur'da çok yerlerde geçen, keramet-i Kur'aniye" tabirinden ne anlamak gerekir?
10. Lemanın birinci nevini nasıl anlamayız?
Mucize ile keramet arasında ne gibi farklar vardır açıklar mısınız?
Mucize ile keramet arasındaki fark nedir? Adetullah ile olan münasebetleriyle beraber açıklar mısınız.?
İhlas Risalesi'nde geçen, "Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh o mu‘cizevârî kerâmetiyle; ve Hazret-i Gavs-ı A‘zam, o hârika kerâmet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binâen iltifât ediyorlar ve himâyetkârâne teselli verip, hizmetinizi ma‘nen alkışlıyorlar. Burada Hz.Ali'nin mucizevari kerameti ile Gavs-ı Azam'ın keramet-i gaybiyesi nedir ve manen alkışlamaları nası oluyor?