Soru

Peygamberlik Vazifesi İradî midir?

Peygamberlerin peygamberlik vazifeleri iradeleriyle midir, yoksa mecburi midir?

Tarih: 6.02.2010 00:00:00
Okunma: 3803

Cevap

Peygamberlerin (as) peygamberlik vazifelerini yerine getirmeleri elbette iradeleri ile olmuştur. Yani haşa birer robot gibi iradesiz değillerdir. Buna işaretle, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “onlar ki, sana indirilene (Kur’ân’a) ve senden önce indirilenlere (diğer kitablara) inanırlar.” (Bakara, 4) ayetinin tefsirinde şu izahı yapar:

“ ‘aleyke’ (senin üzerine) ye bedel ‘ileyke’ (sana) nin zikri: Resul-i Ekrem (asm)'ın teklif edilen risalet (peygamberlik) vazifesini cüz'-i ihtiyarîsiyle (iradesiyle) haml (yüklenmiş) ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden, Resul-i Ekrem'in (asm) daha yüksek olduğuna işarettir.” (İşaratü’l-İ’caz Tefsiri)

Bununla birlikte, Kadı İyaz Hazretleri’nin meşhur ve muteber Şifa-i Şerif kitabında beyan ettiği gibi, peygamberler (as), Allah tarafından seçilen ve bu vazifeye en uygun bir fıtratta yaratılarak peygamberlik vazifesine hazırlanmış kimselerdir. Hayatlarına dikkat edildiğinde bu seçilmişlik açıkça fark edilmektedir.

Resul-i Ekrem (asm) efendimiz de buna işaretle, “Eddebenî rabbî fe ahsene te’dîbî” (Kenzul Ummal, 11/406) (Rabbim beni edeblendirdi ve edebimi güzel yaptı) buyurmuştur.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar