Soru

Bediüzzaman Lakabı

Said Nursi Hazretleri'ne Bediüzzaman lakabını kim vermiş? Kendisi Bediüzzaman olduğu hakkında herhangi bir beyanatta bulunmuş mu?

Tarih: 19.05.2010 00:34:47
Okunma: 7738

Cevap

Bediüzzaman, "zamanın benzersiz güzelliği" demektir. Bu lakab Üstad Hazretleri'ne ilk olarak hocalarından Molla Fethullah tarafından verilmiş ve sonraları bu lakabı ile meşhur olmuştur.

Aynı lakabla tarihte meşhur olan bir isim daha vardır. O da büyük Arab edebiyatçısı "Bediüzzaman-ı Hemedânî"dir.

"Şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lâkabı, benim değildi; belki Risale-i Nur'un manevî bir ismi idi. Zahir bir tercümanına âriyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakikî sahibine iade edilmiş." (8. Şua)

Eski Said döneminde imzasını Bediüzzaman diye atarken, Yeni Said döneminde Said Nursi'yi tercih etmiştir. Bu noktada eskiden kendisine sorulan bir suale şöyle cevab verir:

"Sual: Sen imzanı bazen 'Bediüzzaman' yazıyorsun. Lâkap medhi imâ eder.
"Cevap: Medih için değildir. Kusurlarımı, sened-i özrümü, mazeretimi bu ünvan ile ibraz ediyorum.(gösteriyorum). Zira bedi, garip demektir. Benim ahlâkım, sûretim gibi ve üslûb-u beyanım, elbisem gibi gariptir, muhaliftir. Görenekle revaçta olan muhakemat ve esalibi (muhakeme ve üslupları),  benim üslûp ve muhakematımla mikyas ve mihenk itibar yapmamayı bu ünvanın lisan-ı haliyle rica ediyorum. Hem de muradım, 'bedî', acip demektir." (Hutbe-i Şamiye'nin Zeyli)


Yorum Yap

Yorumlar