Soru

Tebliğ Ulaşmayanların Hikmeti

Tebliğ ulaşmayan insanların varlığının hikmeti nedir? Mesela dünyayı imar için mi yaratılmışlar?

Tarih: 1.12.2021 13:48:12
Okunma: 535

Cevap

Kendisine tebliğ ulaşmayan insanlara, İslam literatüründe ‘Fetret Ehli’ denilmiştir. Sizin bu sorunuz Fetret Ehli ile alakalıdır.

Öncelikle Cenab-ı Hak Hakîm olduğu için her işinde birçok hikmetler bulunur. Abes iş yapmaz. Fakat bizler her zaman bu hikmetlere muttali olamayabiliriz. İkinci olarak Cenab-ı hak bazen bir şeye birden fazla hikmetler takar. Bizim anlayabildiğimiz bu hikmetlerin yalnızca bir kısmıdır. Dolayısıyla Cenab-ı hakkın icraatlarını sadece anlayabildiğimiz hikmetlerle izaha kalkışmak doğru olmaz. Mesela ezanın bir hikmeti insanları namaza çağırmaktır. Eğer bu tek gaye olsaydı namaza çağırmak için başka yöntemler de kullanılabilirdi. Hâlbuki İslam’da namaza çağırmanın ezandan başka yolu yoktur. Çünkü ezanın tevhidi ilan, İslam’ın esaslarını cihana haykırmak gibi daha başka hikmetleri de vardır. İnsanların dünyaya gönderilmesinin bir hikmeti imtihandır. Ama tek hikmet bu değildir. Aynen misaldeki gibi insanların hatta bütün mahlûkatın yaratılmasındaki asıl gaye; Cenab-ı Hakk’ın esmasının tezahür etmesi, bu tecellileri öncelikle Cenab-ı Hakk'ın kendi nazarına arz etmesidir. İnsanların ve diğer zişuurların tefekkürü ise diğer bir gayedir.

İnsanların yaratılmasındaki gaye ve hikmetlerin hepsi ehl-i fetret için de geçerlidir. Yani;

1. Allah'a iman edip tanımak  

2. İbadet ve şükürle kulluk etmek

3. Cenabı hakkın isim ve sıfatlara ayine olmak,

4. Kabiliyet ve istidatlarını inkişaf ettirmek gibi bir çok hikmet ve gayelerle insanlar yaratılmışlardır. 

Hem Maturidi hazretlerine göre fetret ehli en azından Allah'ı aklı ile bulması lazımdır. Bununla birlikte fetret ehlinin neslinden Allah'ı bilecek ve kulluk edecek insanlar gelebilir.

Fetret ehli, hak dini hatta Allah'ı tanımasalar bile yaratılmalarının hikmetsiz olduğu söylenemez. Mesela bir hikmeti de şu olabilir. İslam’ın gelmesinden önce insanlar mutlak bir karanlığa gömülüp dinsizliğin bütün çirkinliğini görmüşler. Bunun üzerine İslam gönderilince onu güzelliğini daha iyi kavramışlar denilebilir. Düşünülse daha başka hikmetler de bulunabilir.

Ayrıca Allah'ın yaratmasındaki hikmetlerin hepsini bizim bilmemiz mümkün değildir. Bilemediğimiz birçok hikmetleri olabilir.

Ehl-i fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz. Çünkü herkes kendi şartlarına göre imtihan edilir. Ona göre hesaba çekilir. Bundan dolayı adaletsizlik yoktur. Zaten Cenabı Hakk'ın işlerinde adaletsizlik ve haksızlık olmaz.

Şunu da unutmayalım ki, cennet geniştir herkese yeteri kadar yer vardır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız;

Fetret Ehlinin Durumu

Fetret Ehli 

 


Yorum Yap

Yorumlar